Како се гради куќа, кога газдата не е на терен?

Мешалката врти, малтерот се меша, а работниците уживаат во својата работа.