Како се гради куќа за само 1 ден?

Ако имаш доволно многу луѓе и ако ја градиш од дрво, изводливо е!