Како се излегува од авион на канадски начин?

Ова е пример за луѓе со високо ниво на култура.