Како се пијат „шотови“ на замрзнатото Бајкалско Езеро?

Бајкалското Езеро е најдлабокото езеро во светот, кое се наоѓа во Сибир, Русија. Во него се наоѓаат 20% од вкупното количество слатка површинска вода во светот, а најголемата длабочина му е 1.741 метар.