Како се прави ѕвезда на пијано?

Најдовме еден доброволец, кој ќе ви покаже.