Како се пренесува КОВИД-19 и зошто сите треба да останеме дома?!

Посликовито од ова не може да се објасни! Колку многу значи што само четворица од сите ги послушаа препораките! Гледајте и препраќајте!