Како се работи со 100% ефикасност на работното место? (виц)

НА РАБОТНОТО МЕСТО секогаш давајте сѐ од себе и работете на 100%:
12% во понеделник
23% во вторник
40% во среда
20% во четврток
5% во петок.