Како се снимаат динамичните сцени во современиот филмски свет?

Ова се невидливите херои заради кои ние уживаме во прекрасните современи филмови.