Како се снимаат научно-фантастичните филмови во денешно време?

Работата на актерите им е 10 пати потешка отколку во обичен филм, затоа што освен текстот, треба на памет да ја знаат и сцената.