Како се влегува во метро во Њујорк, во сезона на корона?

Сега мора да се внимаваат на две работи: Да не ги фати чуварот и да не ги фати корона.