Како си го чистиш снегот од автомобилот ако си мрза?

Всушност што има да го чистиш кога можеш да возиш со главата надвор од прозорецот?