Како син ми научи да игра?

Машките деца се љубопитни и обично учат од грешките.