Како снаодливите руски работници менуваат улични сијалици?

Веројатно прво влечат ждрепка кој да биде горе, а потоа е лесно.