Како спремен моторџија поминува преку спуштена рампа?

Овој никогаш не плаќа ништо :).