Како Србија ја победува пандемијата? Не е само до вакцините, и до духот на луѓето е!

Нема предавање, ќе помине и ова зло! Само позитивно и оптимимстички!