Како Србин фаќа девојка на Малта: Слабо англискиот

Англиски ни за лек, а тој му е главното оружје, но имало Господ 🙂.