Како средовековните луѓе мислеле дека изгледаат 15 животни врз основа на легенди

Во минатото, луѓето се потпираа само на патниците, нивните описи и вештините на илустраторите да разберат како изгледале животните ширум светот. Сето ова доведе до погрешна слика за суштествата што живеат на Земјата.

Лав

Кит

Слон

Був

Светулка

Нилски коњ

Крокодил

Тигар

Леопард

Штурец

Газела

Школка

Желка

Фока

Полжав