Како треба да бидат облечени медицинските сестри и докторите, за да бидат доволно заштитени од корона?

Вака е во Кина, а кај нас само по една маска и очекуваме да не ни се случува еден од најголемите проценти на заразеност на медицински лица во светот.