Како учениците ја сфаќаат уметноста? (виц)

После посетата на музејот, учителката ги прашува учениците:
– Лука, што најмногу ти се допадна кај статуата на Венера?
– Га*от.
– Надвор!
– Мартин, а тебе што најмногу ти се допадна кај статуата на Венера?
– Ци*ките.
– Надвор!
– Зоки…
– Добро, добро, разбрав, излегувам…