Како вешто да одбегнеш корпа? (виц)

На забава:
– Госпоѓице, изгледате фантастично.
– За жал, јас не можам да го кажам истото за вас господине.
– Е па тогаш излажете, како мене.