Како викаат животните? (виц)

– Како вика мачето?
– Мјау!
– Како вика кучето?
– Ав-ав!
– А како вика змијата?
– Не може да одиш со другарите на пиво и точка!