Како вистински маж кове шајки?

Затоа што чеканот е за слабаци!