Како волкот краде една овца од стадото?

Кога човек е криминалец, веднаш му текнува како да украде нешто, дури и во возење. Возачот позади него ги сними, па ќе си платат за штетата.