Како возачот може да вози вака?

Разбираме мрза, разбираме да го знаеш патот, но ова едноставно се коси со здравиот разум.