Како времето да застанува… Човек со брада како шал, на традиционален инструмент свири и пее песна од 14 век, некаде во руралните делови на Турција

Песната е навистина смирувачка, те тера да подзастанеш малку и да се запрашаш, протрчуваш ли само низ животот или ти текнува и да запреш малку, за едноставно да поуживаш во патувањето.