Како заврши женската скара во дворот?

А што очекуваа, кога немаат ниту еден маж во друштво да им ја прави скарата, ако не друго.