Како заздравува рана за 33 дена?

Интересно видео, снимано 33 дена, секој ден по дел од секундата. Потоа снимките професионално се монтирани заедно.