Како жена ти ти ги чисти алиштата? (виц)

– Жено, ми го исчисти ли сакото?
– Се разбира, драги!
– А панталоните?
– Многу јасно, миличок!
– А чевлите?
– Чевлите? И таму ли имаш џебови!?