Како звучи болката?

Другарите добиле интересна идеја болката да ја претворат во звук, а резултатот излезе посмешен од очекуваното.