Каков е животот на еден хипохондрик за време на коронавирус?

Многу сликовито е прикажано што му се случува во животот и во главата. Гледајте со звук!