Каков е животот во денешно време? (виц)

Еден пријател ме прашува:
– Како си?
Му одговарам:
– Сѐ ми е – „ПРЕ“. Сношти ПРЕјадов и ПРЕпив. Денес се ПРЕработив. Шефот ме ПРЕ*ба со дополнителна работа. Во супермаркетот ме ПРЕлажаа со сметката и се вратив дома како ПРЕтепан… Ама најважно е што за сѐ ми е ПРЕку онаа работа!