Каков новогодишен подарок си најдоа дрварите внатре во дрвото?

Дрварите секој ден ја работеле оваа работа, но никогаш до сега не нашле ваков подарок.