Каков живот живеат денес параноичните луѓе

Поарно 1 ден да живееш како лав отколку 100 години како глушец.