Каква боја е небото? (виц)

Наставникот го прашува Зоки Поки:
– Зоки, какво е небото?
– Зелено.
– Какво е морето?
– Зелено.
– Добро, а каква е тогаш тревата?
– Многу јака брат…