Каква сорта на кокошка е ова?

Процесот на несење јајце е своевидно чудо на природата, како што е и сортата на оваа кокошка.