Какви игри играат младите Азијци кога ќе се соберат вечер на некој плоштад?

Наместо да се пијанчат како што тоа се прави кај нас на Балканот, тие имаат сосема друга идеја за забава.