Какви видови на тројки постојат? (виц)

Студентска тројка:
– Двајца прават, третиот се прави дека спие.
Руска тројка:
– Маж, жена и мечка.
Италијанска тројка:
– Двајца зборуваат дека ќе прават тројка, третиот исто така зборува.
Еврејска тројка:
– Двајца прават, третиот ги уредува правата за емитување.
Арапска тројка:
– Двајца прават, третиот подготвува динамит и соопштение.
Авганистанска тројка:
– Еден е*е, другиот ја држи козата.
Македонска тројка:
– Еден е*е, другите двајца му кажуваат како.
Албанска тројка:
– Голф тројка.