Камаз во Татарстан и се е можно

Русите одамна ги надминаа границите со Лада, но овој Камаз прави чуда без никаков проблем.