Камерманот има многу добро око за фаќање кадри

На време сфатил каде да ја фокусира камерата.