Камионџијата направи јака финта за да помине под низок мост и тоа со се приколка

Камионот со се приколката е многу повисок од мостот под кој се обидува да помине, но за секој проблем има решение, колку и да личи безнадежна ситуацијата.