Камионџијата полни гориво од далеку

Затоа што приближувањето на камионот до пумпата е многу посложена операција, а и така фирмата ја плаќа сметката.