Камионџијата против возачот кој фрлаше ѓубре на улица

На крај на видеото се поставува прашањето „Има ли поголемо ѓубре од возачот?“