Камионџијата заборавил една основна работа пред да почне да кипа, се вика рачна кочница

Ја научи лекцијата на потешкиот начин.