Камионот се вовлекол во голема „каша“, но затоа се пријателите

Не е секогаш до големината…