Камјонџија и масло на патот

Непријатна ситуација во која не оди се како подмачкано.