Камперите му седнале во нивата на холандскиот фармер, па тој реши да ги поздрави на свој начин

Добра им е идејата да си седат на отворената камионска приколка, но можеле барем да прашаат прво.