Капењето на Водици во Русија е попопуларно кај девојките отколку кај момците! (19 слики)

Тие не скокаат по крстот како нас, па телевизорот не е мотивација за луѓето да скокаат, туку само верата дека капењето на Водици ќе ви донесе здравје преку целата година.