Кармата го возвраќа ударот брзо и неочекувано

Чекајте да дојде моментот!