Кармата за деликвентите дојде по брза постапка

Како порачана за да им одржи лекција.