Картаџија на денот, месецот и годината

Можеби другарот е малку пијан, но игра карти, растура.